13 خوزستانی در اردوی تیم‌ملی کشتی فرنگی نوجوانان

نیما محمدی، ایمان محمدی، امیرحسین خونساری، شاهین بداغی، میلاد رضانژاد، حسین قاسمی، کامران ارقش، مسعود کاوسی، محمد ناقوسی، علیرضا مرادی و سعید حسین پور به عنوان ورزشکار در این اردو حاضر هستند.

عبدالکریم کاکاحاجی و میرحسین قیطاسی نیز به عنوان مربی از استان در این اردو حضور دارند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از امروز (دوشنبه) به مدت 12 روز در خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

 

منبع: ایسنا