فردا برگزاری مجمع هیات فوتبال خوزستان با حضور نماینده فدراسیون

مجمع انتخاب رییس هیات فوتبال استان که پیش از این برگزاری آن برای دو بار لغو شده بود، در نهایت فردا، دوشنبه با حضور نماینده فدراسیون و نماینده وزارت ورش و جوانان در اهواز برگزار می شود.

عبدالکاظم طالقانی، ابراهیم نصیری و لفته دریکوندی، سه کاندیدای این مجمع هستند.

در حال حاضر طالقانی عهده دار این سمت است.

 

منبع: ایسنا