با احکامی از سوی مدیرکل؛
معاونان جدید اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان منصوب شدند

طی مراسمی در محل اداره‎کل میراث فرهنگی استان محمدحسین ارسطوزاده به عنوان سرپرست معاونت میراث فرهنگی خوزستان معرفی و از زحمات مرجان شوشتری، معاون سابق میراث فرهنگی این اداره کل تقدیر شد.

ارسطوزاده با حفظ سمت مدیریت پایگاه میراث جهانی شوش به عنوان سرپرست معاونت میراث فرهنگی منصوب شد.

همچنین در این مراسم پیمان نبهانی به عنوان سرپرست معاونت گردشگری اداره‎کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان معرفی و از زحمات محمدعلی خلیلی، معاون سابق گردشگری این اداره‎کل تقدیر شد.

نبهانی پیش از این مسئولیت امور قراردادهای اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان را در اختیار داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان همچنین در احکامی شکرالله قاسمی و سیدحکمت موسوی را به ترتیب به عنوان سرپرست معاونت صنایع دستی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت اداره‎کل میراث فرهنگی خوزستان منصوب و از زحمات پرویز طلائیان‎پور و امرعباس کاویانی‎نیا تقدیر کرد.

 

منبع: مهر