دادستان رامهرمز خبر داد
ناکامی نقشه فراری دادن زندانیان در جاده رامشیر /حال مأموران مصدوم رضایت بخش است

علیرضا قاسمی نژاد اظهار کرد: حمله امروز افراد ناشناس برای فراری دادن زندانیان در جاده رامشیر - رامهرمز ناکام ماند.

وی با بیان اینکه این متهمان از رامشیر در حال انتقال به زندان رامهرمز بودند، افزود: مأموران نیروی انتظامی که درحال انتقال متهمان بودند توسط دو موتورسوار مهاجم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و وضعیت عمومی آنها رضایت بخش است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامهرمز با بیان اینکه هیچکدام از زندانیان موفق به فرار نشدند، عنوان کرد: شناسایی مهاجمان توسط مأموران انجام شده و تلاش برای دستگیری آنها آغاز شده است.

 

منبع: فارس