رئیس سازمان صنفی کشاورزی دشت‌آزادگان:
شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست، کشاورزان حاشیه هور العظیم را راهی زندان کرد

حسین مرمضی امروز با اعلام این خبر اظهار کرد: محیط زیست با عنوان حفاظت از تالاب از کشاورزان این منطقه شکایت و سبب صدور حکم از محاکم قضائی جهت زندانی کردن کشاورزان شده است.

وی افزود: حافظت از تالاب هور العظیم امری مهم و مقبول است اما امرار معاش مردم و کشاورزان ساکن حاشیه‌ای تالاب باید مد نظر قرار گیرد.

رئیس سازمان صنفی و کشاورزی دشت آزادگان با بیان اینکه دستور قضایی و اجرای عدالت محترم است، بیان کرد: شکایت محیط زیست و زندانی شدن کشاورزان تحت هر عنوانی در شرایط فعلی به صلاح نیست و انتظار می‌رود محیط زیست جهت جلوگیری از زندانی شدن کشاورزان همکاری کند.

مرمضی با اشاره به تخریبهای زیست محیطی ونابودی بخش عظیمی از تالاب هور العظیم توسط شرکت‌های نفتی عدم شکایت محیط زیست علیه این شرکتها عنوان کرد: محیط زیست اقدامات سخت گیرانه خود را تنها بر علیه کشاورزان انجام داده است که کاملاً غیر عادلانه و نتایج معکوسی را به دنبال دارد.

وی گفت: موضوع شکایت سازمان محیط زیست علیه کشاورزان با جدیت از سوی نظام صنفی کشاورزی پیگیری می‌شود.

محکومیت کشاورزان حاشیه هور در حالی صورت می‌گیرد که هیچ کدام از شکایتهای سازمان محیط زیست منجر به محکومیت شرکت های نفتی که بیشترین سهم را در مهاجرت مردم حاشیه هور، تخریب و تحریف آب هور العظیم همچنین مختل کردن زندگی کشاورزی هزاران خانوار دارد نشد.

 

منبع: فارس