دشت بزرگ با اشاره به اقدامات انجام شده:
فعلا خطری پست های انتقال و فوق توزیع خوزستان را تهدید نمی کند

محمود دشت بزرگ اظهار کرد: تاکنون در خوزستان هیچ پستی در سطح انتقال و فوق توزیع به دلیل درگیر شدن با سیلاب، دچار خاموشی و قطعی نشده است و عملیات استحکام بخشی آنها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه ۴۷ پست این شرکت در معرض خطر جدی سیلاب هستند، افزود: از این تعداد ۱۹ پست در شرایط بحرانی هستند و تمام تلاش ها بر روی آنها متمرکز شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: در شهر اهواز نیز تمرکز اکیپ های عملیاتی بر روی استحکام بخشی و ایزوله کردن پست ۴۰۰ کیلو ولت مهزیار در جاده حمیدیه و پست ۱۳۲ کیلو ولت وحدت در عین ۲ است و در حال عایق بندی آنها هستیم.

دشت بزرگ بیان کرد: دو پست آهودشت در شوش و شمال غرب در اهواز نیز کارهای استحکام بخشی آنها انجام شده و خطری فعلا آنها را تهدید نمی کند.

وی خاطرنشان کرد: ماشین آلات شرکت های برق منطقه ای فارس، اصفهان و هرمزگان برق منطقه ای خوزستان را در محافظت از پست ها یاری می کنند.

 

منبع: ایسنا