مصوبه جدید مالیاتی برای واحدهای صنعتی و معدنی

هیات وزیران در بخشنامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت شمول حکم بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به واحدهای صنعتی و معدنی که تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی آن‌ها به اتمام نرسیده است را ابلاغ کرد.

مصوبه جدید مالیاتی برای واحدهای صنعتی و معدنی

 

منبع: ایسنا