طرح پلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی در شهرستان لالی آغاز شد

رقیه سلطانی الکوه بیان کرد: یکی از معضلات در زمینه توزیع سوخت ماشین آلات کشاورزی،   پلاک گذاری آنها است که انتظار می رود کشاورزان و صاحبان ماشین آلات کشاورزی شهرستان در اسرع وقت با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به تشکیل پروند و شماره گذاری ماشین آلات به ویژه تراکتورهای خود اقدام کنند.

وی افزود: این طرح با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی، مرکز پلاک گذاری، صنوف کارهای کشاورزی، مراکز جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اجرا می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لالی گفت: هدف از شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی روستایی جلوگیری از تردد غیرمجاز، کاهش احتمال تصادف و خطرات ناشی از آن، ایجاد مکانیسمی برای بیمه کردن این ماشین ها، جلوگیری از فروش غیر قانونی، سرقت و قاچاق، مشخص شدن مالکان قانونی و ایجاد فضا و زیرساخت برای به رهن بردن ماشین آلات و استفاده از تسهیلات بانکی و تسهیل شرایط برای صدور کارت سوخت این ماشین ها است.

وی گفت: از ابتدای این طرح تاکنون تعداد ۱۲۰ پرونده تراکتور تکمیل و آماده پلاک گذاری است و در صدد هستیم تا پایان طرح حدود ۳۰۰ دستگاه تراکتور دیگر در شهرستان را شماره گذاری کنیم.

در شهرستان لالی۲۴هزار هکتار اراضی دیم وجود دارد.   شهرستان لالی در شمال شرقی استان خوزستان واقع شده است که ۱۶۸ کیلومتر با اهواز فاصله دارد.