کودکی خردسال در خرمشهر غرق شد

این کودک خردسال هنگام آب تنی در رودخانه به علت آشنا نبودن بافن شنا غرق شد.

شنا در کانال های کشاورزی و رودخانه تنها تفریح کودکان خرمشهری در هوای داغ تابستان است چرا که بسیاری از خانواده ها توان پرداخت هزینه ورودی استخر و سالن های ورزشی را ندارند.

وسایل بازی در پارک های سطح خرمشهر نیز از آنجا که در معرض نور شدید آفتاب و گرمای طاقت فرسای تابستان قرار دارند تنها در ساعاتی از شب قابل استفاده هستند.

احداث مکان های تفریحی سرپوشیده مجهز به وسایل خنک کننده در بوستان های محلی از مطالبات مردم خرمشهر برای پر کردن اوقات فراغت کودکان خرمشهری در هوای داغ تابستان و حتی بهار است.

دمای هوا در خرمشهر از اواسط فصل بهار تاکنون که اواخر دومین ماه فصل تابستان می باشد بین ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

با آغاز موج شرجی در استان خوزستان ، تحمل دمای هوا بدون وسایل خنک کننده بسیار سخت و طاقت فرسا شده است.