بیش از 11 هزار هکتار از اراضی باوی زیر کشت محصولات تابستانه

علی اصغر هدایت اظهار کرد: امسال کشاورزان در شهرستان باوی در سطح 11 هزار و 815 هکتار اقدام به کشت تابستانه کردند.

وی افزود: بیشترین سطح اختصاص یافته به محصول برنج با ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۲ هزار هکتار از آن به صورت خشکه کاری و ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار آن به صورت سنتی و غرقابی کشت شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی باوی تصریح کرد: سایر کشت ها شامل ماش با سطح ۳۰۰ هکتار، سبزی و صیفی ۵۰۰ هکتار، ذرت ۳۲۰ هکتار، سورگوم ۲۲۵ هکتار، کنجد ۵۰۰ هکتار، یونجه ۲۲۰ هکتار و لوبیا ۲۵۰ هکتار است که در دهستان های ویس، ندافیه و عنافچه کشت شده اند.

هدایت خاطرنشان کرد: با توجه به بارندگی های اوایل سال و خسارت وارده ناشی از سیلاب سعی شد هیچ گونه محدویت کشتی در اراضی خسارت دیده از سیل اعمال نشود و کشاورزان بدون محدودیت نسبت به کشت تابستانه اقدام کنند.