خرید بیش از۵۲۰ تن دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان خوزستانی

جمشید بنی فری اظهار کرد: کار خرید دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان استان در مردادماه آغاز و تا اوایل شهریورماه ادامه داشت.

وی ادامه داد: خرید از کشاورزان سه شهرستان خرمشهر، کارون و دزفول به صورت تضمینی صورت گرفت و خوشبختانه بعد از خرید مراحل حمل در حال انجام است.

بنی فری تصریح کرد: تعاون روستایی خوزستان در سال گذشته موفق به خرید ۸۰۰ تن دانه روغنی آفتابگردان از کشاورزان شده است.