2 خوزستانی در ترکیب تیم‌ملی فوتبال امید برای سفر به تاشکند

رضا جبیره و يونس دلفى از استان در لیست نهایی تیم‌ملی فوتبال امید قرار گرفتند.

تیم‌ملی امید قرار است در ازبکستان، دو دیدار دوستانه با تیم‌ملی امید این کشور برگزار کند.

سعادت حردانی و وحید نامداری دیگر بازیکنان خوزستانی حاضر در اردوی تیم‌ملی امید بودند که به دلیل صادر نشدن ویزا در لیست نهایی قرار نگرفتند.