تجمع فعالان، بزرگان و اندیشمندان لر و بختیاری انجام شد

تجمع فعالان، بزرگان و اندیشمندان لر و بختیاری از تمام شهرستان های لر و بختیاری نشین فارغ از جناح بندی های معمول روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه در محل اهواز سپیدار سالن سناتور با دستور جلسه هم اندیشی نحوه ورود به انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در مورد ورود به انتخابات مجلس با موارد فوق موافقت شد.

۱ - تاکید و مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی

۲ - درخواست از شورای محترم نگهبان در خصوص بررسی و تجدید نظر در تایید صلاحیت فعالان و نخبگان این قوم در راستای مشارکت حداکثری به فرموده رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز جمعه اخیر تهران

۳ - تشکیل کارگروه تخصصی به منظور تعیین ملاک و معیار و شاخص های انتخاب کاندیداهای مورد نظر

۴ - تصمیم گیری در مورد انتخاب کاندیدای پس از اظهار نظر شورای نگهبان بعد از دوازدهم بهمن