برچسب ها - شاخص کیفی هوا
برچسب: شاخص کیفی هوا
کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح دوشنبه با شاخص... ۱۴۴ در شرایط ناسالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی هوا از... ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۱۴۷ در شرایط ناسالم گزارش...
کد خبر: ۶۵۳۶۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹


کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص... ۱۰۰ در شرایط ناسالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... شده است بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خیام شمالی... با شاخص ۱۱۴در شرایط ناسالم گزارش شده است مقایسه غلظت...
کد خبر: ۶۵۳۱۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص... ۸۴ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... هوا از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۹۶ در شرایط...
کد خبر: ۶۵۲۵۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص... ۸۸ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... هوا از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۹۳ در شرایط...
کد خبر: ۶۵۱۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


کیفیت هوای اصفهان دروضعیت سالم
رئیس امور آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان گفت هوای اصفهان... با میانگین شاخص کیفی ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شد...
به گزارش تابناک اصفهان بابک صادقیان اظهار داشت هوای اصفهان... میانگین شاخص کیفی ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شد و... وی با بیان اینکه شاخص کیفی آلایندگی در تمامی ایستگاه... است افزود هوای اصفهان در خیابان پروین با میانگین شاخص...
کد خبر: ۶۵۱۸۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد
رئیس امور آزمایشگاه های محیط زیست اصفهان گفت هوای اصفهان... میانگین شاخص کیفی ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شد ...
به گزارش تابناک بابک صادقیان اظهار داشت هوای اصفهان در... شاخص کیفی ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شد و غلظت... با بیان اینکه شاخص کیفی آلایندگی در تمامی ایستگاه های... افزود هوای اصفهان در خیابان پروین با میانگین شاخص کیفی...
کد خبر: ۶۵۱۷۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح چهارشنبه با شاخص... ۱۰۱ در شرایط ناسالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... میزان آلودگی هوا از ایستگاه الهیه با شاخص ۱۸۴ در...
کد خبر: ۶۵۱۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با... شاخص ۹۱ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در... هوا از ایستگاه رسالت با شاخص ۹۲ در شرایط سالم...
کد خبر: ۶۵۱۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح دوشنبه با شاخص... ۸۳ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... آلودگی هوا از ایستگاه چمن با شاخص ۸۴ در شرایط...
کد خبر: ۶۵۰۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح یکشنبه با شاخص... ۸۱ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی هوا... از ایستگاه رسالت با شاخص ۹۸ در شرایط سالم گزارش...
کد خبر: ۶۵۰۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص... ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... بیشترین میزان آلودگی هوا از خاقانی ابزار با شاخص ۹۲...
کد خبر: ۶۴۹۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح چهارشنبه با شاخص... ۸۳ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... میزان آلودگی هوا از ایستگاه سجاد با شاخص ۹۳ در...
کد خبر: ۶۴۸۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح سه شنبه با... شاخص ۹۴ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در... گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه سجاد... با شاخص ۹۵ در شرایط سالم گزارش شده است مقایسه...
کد خبر: ۶۴۸۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح دوشنبه با شاخص... ۷۷در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه های... آلودگی هوا از خاقانی ابزار با شاخص ۹۲ در شرایط...
کد خبر: ۶۴۸۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


کیفیت هوای یک منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت... هوای یک منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص... ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... آلودگی هوا از ایستگاه ماشین ابزار با شاخص ۱۱۵ در...
کد خبر: ۶۴۷۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


رئیس امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان:
هوای اصفهان در وضعیت سالم ثبت شد/شاخص کیفی ۶۸
رئیس امور آزمایشگاه های استان اصفهان گفت هوای اصفهان در... شاخص کیفی ۶۸ در وضعیت سالم ثبت شد ...
به گزارش تابناک اصفهان بابک صادقیان اظهار داشت هوای اصفهان... میانگین شاخص کیفی ۶۸ در وضعیت سالم ثبت شد و... وی با بیان اینکه شاخص کیفی آلایندگی در تمامی ایستگاه... است افزود هوای اصفهان در خیابان پروین با میانگین شاخص...
کد خبر: ۶۴۷۱۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص... ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۹۸ در شرایط ناسالم...
کد خبر: ۶۴۷۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد کیفیت...
های سنجش آلودگی کیفیت هوای مشهد صبح پنجشنبه با شاخص... ۷۳ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۷۹...
کد خبر: ۶۴۶۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


هوای اهواز ناسالم است
شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت 11 امروز به...
شاخص آلودگی هوا در اهواز در ساعت 11 صبح امروز... شاخص کیفی هوا aqi معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف... آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت... کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می...
کد خبر: ۶۴۶۳۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۱


هوای اصفهان ناسالم شد
از عصر روز گذشته کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با میانگین... aqi معادل 106 ناسالم و صبح امروز این شاخص به...
به گزارش تابناک شاخص کیفی هوا aqi نشان می دهد... کیفیت هوای اصفهان به مرز ناسالم برای گروه های حساس... رسیده است اداره کل هواشناسی استان در تارنمای خود کیفیت... هوای اصفهان را 114 و سازمان حفاظت از محیط زیست...
کد خبر: ۶۴۶۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰