اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۵۲:۱۶
طلوع افتاب
۰۷:۱۳:۲۷
اذان ظهر
۱۳:۲۲:۰۳
غروب آفتاب
۱۹:۲۹:۵۶
اذان مغرب
۱۹:۴۶:۱۳