اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۱۷:۵۸
طلوع افتاب
۰۶:۴۳:۱۶
اذان ظهر
۱۳:۱۵:۱۰
غروب آفتاب
۱۹:۴۶:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۳:۱۰