اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۴۱:۱۸
طلوع افتاب
۰۷:۰۳:۲۵
اذان ظهر
۱۳:۱۹:۳۹
غروب آفتاب
۱۹:۳۵:۱۰
اذان مغرب
۱۹:۵۱:۳۲