اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۱۵:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۱:۰۴
اذان ظهر
۱۳:۱۴:۴۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۷:۴۲
اذان مغرب
۲۰:۰۴:۳۴